top of page

Kynoedukator

Kurs zawodowy dla osób chcących prowadzić zajęcia edukacyjne dotyczące psów oraz zajęcia edukacyjne, rozwojowe lub terapeutyczne w asyście psa.

kynoedukator.png

Kynoedukator

Kynoedukacja to szeroko rozumiana nauka o psach: ich naturze, potrzebach, zachowaniach oraz relacjach, jakie my, ludzie, nawiązujemy z Nimi. To także, a może przede wszystkim, dbanie o bezpieczeństwo, lepsze zrozumienie i wzajemny szacunek na linii pies-człowiek, których tak często brakuje w codziennych kontaktach z psami, a co skutkuje rozlicznymi problemami, m.in. występowaniem problematycznych zachowań u psa, jak np. zachowania agresywne, czy wynikającymi z niewiedzy zaniedbaniami w opiece nad zwierzęciem. 

 

Kynoedukator dba o kreowanie odpowiednich nawyków, naukę poprawnego traktowania, otaczania optymalną opieką i właściwego rozumienia psa oraz edukowanie w zakresie zapobiegania występowaniu zachowaniom niebezpiecznym, dzięki czemu nasze kontakty z tymi wspaniałymi zwierzętami stają się bezpieczniejsze i bardziej komfortowe dla obu stron.

Nasz kurs zawodowy wyposaży Cię w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do etycznego i bezpiecznego prowadzenia zajęć kynoedukacyjnych, pozwoli na poszerzenie Twojej oferty o kierowane do różnych grup docelowych zajęcia edukacyjne o psach oraz zajęcia edukacyjne, rozwojowe oraz terapeutyczne w asyście odpowiednio przygotowanego psa.

Bloki tematyczne

Kurs podstawowy - przygotowanie kynoedukatora

 • Co to jest kynoedukacja.

 • Historia kynoedukacji.

 • Psychologia rozwoju człowieka.

 • Zajęcia w różnych grupach wiekowych.

 • Procesy grupowe. 

 • Formy i cele zajęć.

 • Komunikacja.

 • Teorie uczenia się.

 • Podstawy mowy ciała psa.

 • Dobrostan psa.

 • Wprowadzenie w typy ras i etapy rozwoju psa. 

 • Emocje w relacji pies-człowiek.

 • Profilaktyka pogryzień.

 • Komunikacja psów.

 • Emocje psów.

 • Kynoedukacja jako wsparcie procesów terapeutycznych (jako element ekoterapii).

 • Jaki pies do kynoedukacji.

Kurs rozszerzony  - z przygotowaniem psa* do zajęć

 • Zakres kursu podstawowego.

 • Luźna smycz.

 • Wprowadzenie do pracy z klikerem.

 • Pies w miejscach publicznych.

 • Przygotowanie siebie i psa do zajęć.

 • Komunikacja. 

 • Mocne i słabe strony mojego psa.

 • Ubogacenie sensoryczne.

 • Dobór formy zajęć do indywidualnych możliwości psa.

 • Tworzenie bezpiecznego dla psa środowiska pracy.

 • Sposoby wspierania psa i podnoszenia jego poczucia komfortu podczas zajęć.

*Wymagana indywidualna ocena predyspozycji i możliwości psa.

Chłopiec z Mops Puppy

Dla kogo kurs Kynoedukatora?

 • Dla osób pragnących prowadzić zajęcia edukacyjne.

 • Dla osób chcących szerzyć etyczną wiedzę o psach.

 • Dla osób pragnących inspirować dzieci, młodzież i dorosłych do lepszego rozumienia i szanowania psów.

 • Dla osób, które lubią pracować z ludźmi i ze swoim psem. 

 • Dla osób pracujących z psami, które pragną rozszerzyć zakres swojej oferty zajęciowej i edukacyjnej.

 • Dla dogoterapeutów, pragnących poszerzyć swoje kompetencje, zgłębić wiedzę o procesach prowadzenia i trzymania grupy. 

 • Dla psychologów, psychoterapeutów, terapeutów oraz pedagogów chcących w sposób etyczny i nieprzekraczający granic psa włączyć jego asystę w czasie prowadzonych przez siebie zajęć. 

Czas trwania kursu

60 godzin dydaktycznych - kurs podstawowy, przygotowanie kynoedukatora

90 godzin dydaktycznych - kurs rozszerzony, przygotowanie kynoedukatora oraz psa do zajęć

START EDYCJI I - WRZESIEŃ 2024 

Kynoedukator

koszt kursu

Kurs podstawowy, przygotowanie kynoedukatora - 3900 zł

 

Kurs rozszerzony, przygotowanie kynoedukatora oraz psa do zajęć - 5800 zł

Możliwość płatności w ratach.

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Każdy uczestnik, który z wynikiem pozytywnym ukończył kurs, otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa zgodne ze wzorem MEN. Istnieje możliwość zwrotu kosztów kursu osobom bezrobotnym oraz poszukującym pracy z Urzędów Pracy, właściwych dla ich miejsca zamieszkania. Szczegółowe warunki do uzyskania w Powiatowych Urzędach Pracy właściwych dla miejsca zamieszkania osoby chcącej skorzystać z dofinansowania.

 

Warunkiem przyjęcia jest pozytywne rozpatrzenie formularza zgłoszeniowego.

O PROWADZĄCYCH

martynazglobisz-dunaj-5.jpg

EWELINA HARAF

Ukończyła zootechnikę ze specjalnością hodowla i użytkowanie koni (na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie), a także behawiorystykę zwierząt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Z zawodu jest również techniczką weterynarii,, dogoterapeutką, trenerką profilaktyki pogryzień, przewodniczką psa pracującego oraz leśną przewodniczką. Posiada certyfikację komunikatorki i terapeutki energetycznej zwierząt oraz terapeutki reiki. Aktualnie także studentka psychologii.

ola_zawadzka_glinka.jpeg

ALEKSANDRA ZAWADZKA-GLINKA

Behawiorystka zwierząt towarzyszących, instruktorka szkolenia psów Alteri, autorka książki „Zamieszka(ł) ze mną kot”. Prowadzi zajęcia praktyczne z psami i kotami, edukując początkujących opiekunów zwierząt w zakresie ich zachowań. Organizatorka licznych wykładów i warsztatów z zakresu komunikacji międzygatunkowej. Gościni licznych audycji radiowych i festiwali o tematyce pro-zwierzęcej. Członkini Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE. Pasjonatka komunikacji psów.

kaliija-1-2.jpg

MARTYNA ZGŁOBISZ

Behawiorystka i trenerka psów, certyfikowana opiekunka zwierząt domowych, instruktorka prewencji pogryzień. Orędowniczka przywracania psom poczucia decyzyjności, sprawczości oraz pracy z nimi bazowanej na dobrej relacji i czytelnej komunikacji. Propagatorka dbania o poczucie bezpieczeństwa i szeroko rozumiany dobrostan naszych psów.

bottom of page